Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020 - 2021

Cập nhật ngày: 07/04/2022

1. Phòng ngừa vi phạm hành chính về giao thông đường bộ đối với sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thúy Hằng

Cố vấn khoa học: ThS Phạm Duy Ngọc

2. Phòng, chống mua bán ma túy trong sinh viên các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Ngọc Thiện

Thành viên đề tài:

Nguyễn Ngọc Phương Thảo

Trần Thanh Bình

Phùng Thị Minh Tâm

Phạm Huỳnh Tường Văn

Cố vấn khoa học: ThS Nguyễn Trần Như Khuê

3. Tư tưởng thân dân của các nhà tư tưởng Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: Thái Mạnh Tường

Thành viên đề tài:

Võ Trọng Tín

Nguyễn Thanh Nhã

Lê Xuân Định

Diệp Văn Võ Lực

Cố vấn khoa học: TS Lê Thị Hồng Hà

4. Tư tưởng chính trị của Lão Tử trong tác phẩm “Đạo đức kinh” và ảnh hưởng của nó đối với đời sống chính trị - xã hội Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: Võ Trọng Tín

Thành viên đề tài:

Võ Đặng Ngọc Hân

Thái Thị Hồng My

Nguyễn Công Phúc

Cố vấn khoa học: ThS Đào Xuân Thủy

5. Vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Việt

Thành viên đề tài: Nguyễn Thị Thanh Ngân

Cố vấn khoa học: ThS Phạm Thị Huyền Ngân

6. Nhận thức về khởi nghiệp của sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm đề tài: Trịnh Yến Vy

Thành viên đề tài:

Phạm Ngọc Vân Anh

Phan Thị Huế Anh

Cố vấn khoa học: ThS Đinh Văn Chí

7. Nhu cầu tư vấn công tác xã hội học đường của sinh viên Học viên Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm đề tài: Lâm Thị Ngọc Thảo

Thành viên đề tài:

Nguyễn Thị Mai

Võ Nguyễn Đình Huy

Cố vấn khoa học: ThS Cao Văn Thống

8. Ý thức của sinh viên về giữ gìn vệ sinh môi trường trong Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm đề tài: Lê Nguyễn Thảo My

Thành viên đề tài: Nguyễn Thị Hà

Cố vấn khoa học: ThS Đỗ Thị Liên

9. Công tác phát triển Đảng viên tại Đảng bộ huyện Côn Đảo

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đặng Phúc Nguyên

Cố vấn khoa học: TS Trần Hải Hà

10. Thực trạng tham gia hoạt động Đoàn và các phong trào thanh niên của sinh viên Học viện Cán bộ trong giai đoạn hiện nay

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Vũ Ngọc Luyến

Thành viên đề tài:

Đặng Nhật Minh Trường

Tạ Bích Tiên

Phùng Tâm Phúc

Cố vấn khoa học: TS Thạch Kim Hiếu

11. Mối quan hệ giữa hành vi sử dụng mạng xã hội với kết quả học tập của sinh viên

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Qui

Thành viên đề tài: Nguyễn Công Đắc

Cố vấn khoa học: TS Bùi Hồng Quân

12. Quản lý hoạt động thực tập tốt nghiệp của sinh viên ngành Quản lý nhà nước tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo tiếp cận chuẩn đầu ra

Chủ nhiệm đề tài: Trần Trung Tín

Thành viên đề tài:

Phạm Trương Bảo An

Đặng Tấn Cảnh

Nguyễn Tất Nhân

Lương Hoàng Hải Yến

Cố vấn khoa học: ThS Nguyễn Duy Vĩnh

13. Những khó khăn trong thực hành nghề nghiệp của sinh viên ngành Công tác xã hội – Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Hồng Loan

Thành viên đề tài:

Phan Viết Khải

Nguyễn Ngọc Cường

Mai Hữu Thắng

Cố vấn khoa học: ThS Cao Văn Thống