Dịch vụ

Trân trọng thông tin phí dịch vụ do Trung tâm Học tập Phát triển cung cấp. Phụ thuộc vào yêu cầu của từng chương trình kết nối cầu truyền hình hoặc hội thảo tại chỗ, các mục chi phí có thể bao gồm những phần sau: 

                                                                                       (Áp dụng từ ngày 01/01/2013)

Mô tả mục chi phí Mức phí 
Cầu truyền hình

VNĐ

Hội thảo thường

VNĐ

  1 Phí kết nối (trả cho 1 lần kết nối, không phụ thuộc vào thời lượng và số lượng điểm kết nối) 4.305.000

(~ 205 USD)

  2 Phí thuê phòng và thiết bị (âm thanh, máy chiếu) (không tính thời gian kiểm tra kết nối)
Phòng Cầu truyền hình Phòng với 45 – 75 chỗ ngồi Phòng với 04 – 12 chỗ ngồi
–     Các ngày trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 4.200.000/1 giờ

(~ 200 USD/1 giờ)

3.800.000/ 1 ngày 2.200.000/ 1 buổi 2.000.000/1 ngày

1.200.000/1 buổi

–     Các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ 5.500.000/ 1 ngày 3.000.000/ 1 buổi 2.800.000/1 ngày

2.000.000/1 buổi

  3 Phụ phí ngoài giờ 840.000/1 giờ

(~ 40 USD/1 giờ)

500.000/ 1 giờ
  4 Chi phí ISDN (tính theo đơn vị phút, kể cả thời gian kiểm tra kết nối) 46.200/1 phút

(~ 2.2 USD/1 phút)

  5 Phiên dịch cabin (dịch song song) Chi phí tùy theo nội dung của chương trình
  6 Phí thuê tai nghe 50.000/1 tai nghe/1 lần
  7 Tea-break

–    trà, nước suối & café

 

Chi phí tùy theo thời giá và yêu cầu của khách hàng

–    trà, nước suối, café, bánh ngọt và trái cây
  8 Hoa tươi trang trí, văn phòng phẩm, bandrole Chi phí tùy theo thời giá và yêu cầu của khách hàng
  9 Triển lãm mini (ưu tiên cho các dự án phát triển) Phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng


* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

– 01 ngày tương đương 8 giờ từ 08:00 đến 12:00 và từ 13:00 đến 17:00

– 01 buổi tương đương 4 giờ từ 08:00 đến 12:00 hoặc từ 13:00 đến 17:00

– HDLC giảm 50% chi phí thuê phòng cho các đơn vị tài trợ của HDLC gồm có Chính phủ Úc, Canada, Đan Mạch và Ngân hàng Thế giới

– HDLC có chính sách ưu đãi dành riêng cho các đơn vị trực thuộc hệ thống Ngân hàng Thế giới, các tổ chức thuộc Chính phủ Úc, Canada và Đan Mạch, tổ chức thành viên của Liên Hiệp Quốc, tổ chức phi lợi nhuận hoặc các tổ chức tình nguyện vì cộng đồng hoạt động vì sự hòa bình và phát triển của xã hội. (vui lòng liên hệ để được tư vấn thêm về các điều kiện được hưởng ưu đãi này)

* Thông tin liên hệ:

Chị Nguyễn Thụy Phương An

Trung tâm Học tập Phát triển Tp.HCM (HDLC)

Lầu 1, số 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Tel: (08) 3930 1813 (ext: 225)      Fax: (08) 3930 1814

E-mail: phuongan@hdlc.org.vn