Học viện Cán bộ tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Cập nhật ngày: 28/12/2022
Ngày 28 tháng 12, tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 58-QĐ/TW ngày 8/02/2022 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định 58-QĐ/TW.

Dự Hội nghị có đồng chí Hàng Thị Thu Nga - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Thường vụ các đoàn thể Khối; các đồng chí cấp ủy cơ sở, cấp ủy chi bộ trực thuộc; các đồng chí phụ trách tham mưu công tác tổ chức xây dựng đảng và tổ chức chính quyền của 78 cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối.

 Đảng bộ Học viện Cán bộ có TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, cùng Bí thư chi bộ các phòng, khoa, trung tâm thuộc Đảng bộ Học viện tham dự Hội nghị.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Việt Hòa – Phó trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Thành ủy quán triệt, hướng dẫn một số nội dung cụ thể việc thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về triển khai thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

 Theo đó, Quy định số 58-QĐ/TW thay thế cho Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị, điều chỉnh, bổ sung một số quy định trước đây, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Quy định 58-QĐ/TW gồm 6 chương, 22 điều, với các nội dung chính như những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn chính trị, việc xem xét, kết nạp người vào Đảng, việc xem xét bố trí cán bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Lê Kim Tuyền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối triển khai dự thảo Quyết định ban hành quy định về thẩm quyền quyết định thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên; dự thảo Hướng dẫn quy trình, thủ tục về công tác thẩm tra xác minh, thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên, người có nguyện vọng vào Đảng; các quy định trong công tác quản lý đảng viên liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Việt Hòa – Phó trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Thành ủy quán triệt, hướng dẫn một số nội dung cụ thể việc thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW

Đồng chí Lê Kim Tuyền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối triển khai các dự thảo tại Hội nghị

Tin, ảnh: Thanh Tiên

Bản in
Các bài viết khác