Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh - đợt 2

Cập nhật ngày: 31/08/2022
Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/HVCB ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Học viện Cán bộ Thành phố về triển khai biên soạn và xác lập bản quyền tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh, chiều ngày 29 tháng 8 năm 2022, Học viện Cán bộ tổ chức 02 Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh (Hội đồng số 5 và 6).

   Hội đồng 5 thẩm định Chuyên đề 02, 09, 23 phần Nghiệp vụ và kỹ năng. Hội đồng thẩm định gồm có: PGS.TS. Nguyễn Văn Y, Phó Giám đốc Học viện - Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên phản biện 1; TS. Huỳnh Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp TP. HCM - Ủy viên phản biện 2; TS. Lê Thị Hồng Hà, Trưởng khoa Lý luận cơ sở - Ủy viên và TS. Trần Thị Hà Vân, Trưởng khoa Xây dựng Đảng - Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng.

   Hội đồng 6 thẩm định 04 chuyên đề gồm: Chuyên đề 10, 13, 17, 20 phần Nghiệp vụ và kỹ năng. Hội đồng thẩm định các chuyên đề trên gồm có: PGS.TS. Nguyễn Văn Y, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ - Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố - Uỷ viên phản biện 1; đồng chí Võ Văn Tân, Phó trưởng ban Tổ chức Thành uỷ - Uỷ viên phản biện 2; PGS. TS. Đinh Phương Duy, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Cán bộ - Uỷ viên; và TS. Phan Hải Hồ, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật - Ủy viên kiêm Thư ký.

   Các hội đồng đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý quan trọng về nội dung và thể thức của từng tài liệu, từ đó giúp các tác giả bổ sung, hoàn chỉnh tài liệu bồi dưỡng.

Một số hình ảnh tại buổi thẩm định chuyên đề:

Tin: Thanh Tiên

Ảnh: Nguyễn Tuyến

.

Bản in
Các bài viết khác