Học viện Cán bộ tổ chức Tọa đàm Cụ thể hóa Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 15/06/2022
Thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, sáng ngày 14/6/2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “Cụ thể hóa Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

   Tham dự Tọa đàm có đồng chí Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Dương Anh Đức - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Thành ủy viên, lãnh đạo sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức; Bí thư, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các tổng công ty, công ty có vốn nhà nước của Thành phố;

   Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện - chủ trì Tọa đàm; các đồng chí trong Ban Giám đốc và trưởng các đơn vị.

   Đồng chủ trì Tọa đàm là đồng chí Thái Thị Bích Liên - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

   Tọa đàm tập trung thảo luận các nội dung và đưa ra các giải pháp để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 124-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình; đề xuất cơ chế cụ thể để khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, có tư duy đột phá, muốn giải pháp tháo gỡ, giải quyết những nút thắt, điểm nghẽn trong cơ chế; đề xuất các giải pháp cụ thể để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo trong trường hợp có xảy ra rủi ro, thiệt hại hoặc sai phạm; đề xuất giải pháp xây dựng hành lang pháp lý bảo vệ cán bộ.


   Tọa đàm kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.


Một số hình ảnh tại Tọa đàm:


Toàn cảnh Tọa đàm


Đồng chí Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Tọa đàm


PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu Đề dẫn Tọa đàm


Chủ trì Tọa đàm là PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát và đồng chí Thái Thị Bích Liên

Tin: Thanh Tiên

Ảnh: Ngọc Thảo

Bản in
Các bài viết khác