Kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học hệ chính quy khóa III, niên khóa 2018 - 2022 và sinh viên Đại học hệ vừa học vừa làm khóa I, niên khóa 2017 - 2022 (đợt 1)

Cập nhật ngày: 29/09/2022

Bản in