Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) Quận Tân Bình

Cập nhật ngày: 03/11/2022
Nhằm kịp thời cung cấp những nội dung mới về chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý (đối tượng 4) nâng cao nhận thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị, sáng ngày 01 tháng 11 năm 2022, tại Trung tâm Chính trị quận Tân Bình, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Quận ủy Tân Bình tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận Tân Bình.

   Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tân Bình; TS. Phạm Ngọc Lợi - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Học viện Cán bô; TS. Lê Thị Hồng Hà - Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ; và các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của các đơn vị tham gia lớp học. Lớp học 04 ngày từ ngày 01/11/2022 tại Trung tâm Chính trị quận Tân Bình.

   Sau Lễ khai giảng, lớp học chuyên đề “Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay” do TS. Lê Thị Hồng Hà - Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ Thành phố trình bày.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng:

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học phát biểu tại Lễ khai giảng

TS. Lê Thị Hồng Hà – Trưởng Khoa Lý luận cơ sở trình bày chuyên đề đầu tiên

Tin: Thanh Tiên

Ảnh: TTBDCT Tân Bình

 

Bản in
Các bài viết khác