Kiều Anh Vũ

Cập nhật ngày: 01/11/2021

NCS.ThS. Kiều Anh Vũ

GIẢNG VIÊN

Email: k.avu@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Phát triển đội ngũ công chức ở Quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh, 2013, Cấp cơ sở, Chủ nhiệm
2. Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và giải pháp, 2017, Cấp cơ sở, Chủ nhiệm

- Các bài viết cho tạp chí
1. Phát triển nông nghiệp bền vững, hướng đi phù hợp cho thành phố Cần Thơ hiện nay, (2009), Tạp chí Lý luận và truyền thông Số tháng 11 - 2009 ISSN:1859-1485
2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, (2012), Tạp chí Sinh hoạt lý luận Số 4 (113) ISSN:0868-3247
3. Vai trò của doanh nghiệp nông nghiệp trong đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn ở nước ta, (2017), Tạp chí Thông tin dự báo Kinh tế - xã hội Số 133+134 (1+2 năm 2017) ISSN: 1859-0764
4. Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, (2017), Tạp chí Thông tin dự báo Kinh tế - xã hội Số 136 (4 năm 2017) ISSN: 1859-0764
5. Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp – giải pháp cho nền nông nghiệp đô thị hiện đại tại thành phố Hồ Chí Minh, (2018), Tạp chí Phát triển nhân lực Số 1 (54) 2018 ISSN: 1859-2732
6. Vai trò của doanh nghiệp đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Tạp chí Tài chính Kỳ 2 tháng 11/2020 ISSN – 2615-8973

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, (2016), Hội thảo quốc tế: Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN: Kinh nghiệm VN và CHDCND Lào, Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Viêng-Chăn, Lào.
2. Tiềm năng của Việt Nam trong phát triển các loại hình du lịch hiện đại, (2016), Hội Thảo quốc tế: Các loại hình du lịch hiện đại, Trường cao đẳng Văn hoá nghệ thuật và du lịch Sài Gòn + Charles De Gaulle University Lille III.
3. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho thành phố Hồ Chí Minh – qua phân tích các chỉ số thành phần yếu, (2016), Hội thảo: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ.
4. Nông nghiệp hữu cơ – con đường phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam, (2018), Hội thảo quốc tế, Trường Chính trị tỉnh Viêng-chăn, Lào.
5. Từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến công tác xây dựng đảng trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, (2019), Hội thảo: 50 năm cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh An Giang thực hiện Di chúc Bác Hồ, Tỉnh ủy An Giang.
6. Công nghiệp hóa ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, (2019), Hội thảo: Định hướng công nghiệp hóa – đô thị hóa huyện Bàu Bàng giai đoạn 2020 – 2025, Học viện chính trị khu vực II + Huyện Bàu Bàng, Bình Dương.
7. Vai trò của giảng viên trường chính trị cấp tỉnh trong việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng, (2020), Hội thảo: Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Trường Chính trị, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Tỉnh ủy Kiên Giảng.

- Các sách, tài liệu học tập
1. Giáo dục truyền thống đoàn kết dân tộc cho thế hệ trẻ Việt Nam (Thành viên), 2019, Sách Phan Văn Ba chủ biên Nxb. Lý luận chính trị ISBN: 978-604-962-225-0
2. Tài liệu học tập học phần Quan hệ chính trị quốc tế chương trình cử nhân Chính trị học (chủ biên), 2020, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen đã có thành tích thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.
- Bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục (2018-2019;2019-2020) của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.
- Bằng khen đã có thành tích xuất sắc tại Hội thi giảng viên giỏi các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2021.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018-2019, 2019-2020.

Bản in