Leadership training course for SME (2nd class)

Danh sach giang vien : – Tp. HCM Giảng viên Đại học Quốc gia Úc: Bruce Hill. Email: bruce.hill@anu.edu.au Giảng viên Việt nam: Võ Nguyên Khôi. Email: vnkvn@yahoo.com; DT: 0903928086 Điều phối viên khóa học: (1) Nguyen Nu Quynh Giao. Email:gnguyen@hdlc.org.vn; DT: 9 301813 máy lẻ 202 (2) Hồ Tường Thụy. Email: tuongthuyvcci@yahoo.com; DT: 0913846007 […]

Danh sach giang vien :

– Tp. HCM

Giảng viên Đại học Quốc gia Úc: Bruce Hill. Email: bruce.hill@anu.edu.au
Giảng viên Việt nam: Võ Nguyên Khôi. Email: vnkvn@yahoo.com; DT: 0903928086
Điều phối viên khóa học:
(1) Nguyen Nu Quynh Giao. Email:gnguyen@hdlc.org.vn; DT: 9 301813 máy lẻ 202
(2) Hồ Tường Thụy. Email: tuongthuyvcci@yahoo.com; DT: 0913846007
(3) Nguyen Khanh Linh Email: khanhlinhvsdc@yahoo.com DT:090.3630.660

-Hanoi

Giảng viên Đại học Quốc gia Úc: Bruce Hill. Email: bruce.hill@anu.edu.au
Giảng viên Việt nam: Nguyễn Tất Thịnh: Email:nguyentatthinh@gmail.com; DT: 0913320030
Điều phối viên khóa học:
(1) Đặng Thị Ngọc Lan. Email: ldang@worldbank.org; DT: (04) 9346600 máy lẻ 703
(2) Nguyễn Lê Thủy. Email: nguyenthuy@itb.com.vn; DT: (04) 5770654

Hoc phi: 6.9 trieu dong/nguoi/khoa.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng