Nguyễn Trần Như Khuê

Cập nhật ngày: 28/02/2022

NCS. ThS. Nguyễn Trần Như Khuê

GIẢNG VIÊN

Email: n.tnkhue@hcmca.edu.vn

 

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Nguyên tắc xét xử kịp thời, công bằng và công khai theo Điều 25 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, (2017), Tạp chí Khoa học pháp lý, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh số 04 (107)/2017. ISSN 1859 – 3879
2. Tư tưởng lập hiến của Hồ Chí Minh qua bản Hiến pháp năm 1946, (2018), Tạp chí Phát triển nhân lực số 1/2018. ISSN 1859 – 2732
3. Giám sát xã hội trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2018), Tạp chí Phát triển nhân lực số 2/2018. ISSN 1859 – 2732
4. Nâng cao sự độc lập của hội thẩm nhân dân trong hoạt động xét xử vụ án hình sự nhằm bảo đảm xét xử công bằng, (2020), Tạp chí Quản lý Nhà nước Số 293 (6/2020). ISN 2354 - 0761
5. Tìm hiểu tiêu chí đánh giá tội phạm ẩn, (2020), Tạp chí Phát triển nhân lực, ISSN 1859 – 2732
6. Bảo đảm xét xử công bằng cho người bị buộc tội thông qua quy định quyền bào chữa của người bị buộc tội, (2020), Tạp chí Khoa học Kiểm sát Số 3 (41)/2020. ISSN 2354 – 063X
7. Quyền được xét xử công bằng của người bị buộc tội được bảo đảm bởi Tòa án xét xử độc lập, khách quan và được thành lập theo luật, (2020), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 20/2020. ISSN 1859-2953

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Áp dụng đổi mới phương pháp trong giảng dạy, học tập ở Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, (2019), Hội thảo của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Áp dụng đổi mới phương pháp trong giảng dạy, học tập ở các trường chính trị hiện nay, (2019), Hội thảo của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2017 – 2018, 2018 – 2019) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố”.

Bản in