Phạm Duy Ngọc

Cập nhật ngày: 28/02/2022

NCS. ThS. Phạm Duy Ngọc

GIẢNG VIÊN

Email: p.dngoc@hcmca.edu.vn

 

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Một số ý kiến về khoản 2 Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, (2018), Tạp chí Khoa học số 45, Viện Đại học Mở Thành phố Hà Nội.
2. Quy định về hạn chế ly hôn theo Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, (2019), Tạp chí Kiểm sát số 9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- Bài viết cho các hội thảo khoa học
1. Hệ thống chính sách, pháp lý cơ sở hình thành và phát triển nghề công tác xã hội trong ngành y tế, (2020), Hội thảo khoa học Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh “Hoạt động của phòng công tác xã hội trong Bệnh viện khu vực Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh”.
2. Một số vấn đề chung về tiếp công dân, (2021), Hội thảo cấp Học viện “Hoạt động tiếp công dân - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Thành tích đã đạt được
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2006.

Bản in