Tìm hiểu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ thông qua hoạt động thực tập của học viên hệ vừa học vừa làm (ThS. Phan Trần Mai Phương)

Cập nhật ngày: 22/07/2022

Các bài viết khác