Tống Thị Hương

Cập nhật ngày: 04/11/2021


ThS. Tống Thị Hương
GIẢNG VIÊN
Email: t.thuong@gmail.com

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Việc làm của lao động trẻ em di cư tại thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và những hệ lụy, (12/2019), Hội thảo khoa học (ISBN)
2. Các mô hình CTXH hỗ trợ và chăm sóc bệnh nhân tại một số bệnh viện hiện nay, (7/2020), Tọa đàm khoa học cấp cơ sở
3. Mô hình hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên nhập cư hòa nhập dựa vào cộng đồng-cơ hội và thách thức, (4/2021), Hội thảo khoa học cấp cơ sở
4. Một số mô hình trợ giúp trẻ em có HCĐB thuộc hệ thống công lập tại VN hiện nay, (4/2021), Hội thảo khoa học cấp cơ sở

Thành tích đã đạt được
Gương điển hình tại Đại Hội thi đua yêu nước lần VI (2015) và lần VII (2016) do Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM đề cử lên UBND TP.HCM.

Bản in