Tổ chức Khóa tập huấn về Quản trị nhà nước trong bối cảnh hội nhập

(HIEC) – Trong hai ngày 23 và 24/11, tại Trung tâm Học tập Phát triển TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO thành phố (thuộc Viện nghiên cứu phát triển) phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn về “Quản trị nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” dành cho cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo, các chuyên viên chuyên trách thuộc các Sở ngành chức năng và quận huyện trên địa bàn TPHCM.

Đào tạo

 • 30/11/2017

  Tổ chức Khóa tập huấn về Quản trị nhà nước trong bối cảnh hội nhập

  (HIEC) – Trong hai ngày 23 và 24/11, tại Trung tâm Học tập Phát triển TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO thành phố (thuộc Viện nghiên cứu phát triển) phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn về “Quản trị nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” dành cho cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo, các chuyên viên chuyên trách thuộc các Sở ngành chức năng và quận huyện trên địa bàn TPHCM.

 • 30/11/2017

  Khóa học trực tuyến về quản lý rủi ro an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm

  (HDLC) – Khóa học trực tuyến về quản lý rủi ro an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm vừa diễn ra tại Trung tâm Học tập Phát triển – Trung tâm Thông tin Triển lãm TP Hồ Chí Minh từ ngày 20/11 đến ngày 23/11.

 • 16/11/2017

  Khai giảng khóa đào tạo qua cầu truyền hình về Năng suất xanh

  (HDLC) – Sáng ngày 07/11, Khóa đào tạo về Năng xuất xanh thông qua cầu truyền hình do Tổ chức Năng suất Châu Á (Asian Productivity Organization – APO) phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 – thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học Công nghệ (SMEDEC 2) tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm Học tập Phát triển TP Hồ Chí Minh (thuộc Trung tâm Thông tin Triển lãm TPHCM).