Chương trình cập nhật kiến thức Thuế – Kế toán định kỳ:

Chuyên đề tháng 01 năm 2020: Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 2019

Cặp nhật một số văn bản tháng 01-2020:

— Nghị định 90/2019/NĐ-CP: Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. (Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp từ  01-01-2020)

— Nghị định 88/2019/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

— Nghị định 100/2019/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

— …

Tin – Ảnh: Văn Nâu

There are no comments yet

Tin khác đã đăng