Chương trình chia sẻ kiến thức về Phát triển Mở

Nguồn Dữ liệu Mở, Tài chính Mở, Bản đồ Địa lý, Kho Thông tin Mở, các nền tảng và các công cụ mở khác là đại diện cho những nỗ lực của Ngân hàng Thế giới trong việc thúc đẩy tính công khai và minh bạch thông tin. Chương trình giúp người tham gia hiểu […]

Nguồn Dữ liệu Mở, Tài chính Mở, Bản đồ Địa lý, Kho Thông tin Mở, các nền tảng và các công cụ mở khác là đại diện cho những nỗ lực của Ngân hàng Thế giới trong việc thúc đẩy tính công khai và minh bạch thông tin. Chương trình giúp người tham gia hiểu và có thể sử dụng hợp lý các công cụ tiếp cận Thông tin, công cụ Phát triển Mở và cơ sở dữ liệu phục vụ mục đích nghiên cứu khai thác tin, tải báo cáo và các công việc liên quan khác.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng