Giới thiệu Trung tâm Học tập Phát triển TP.HCM

Nguồn gốc, chức năng

Giữa thập niên 1990, WB có sáng kiến xây dựng mạng học tập phát triển toàn cầu (Global Development Learning Network – GDLN) và bắt đầu hỗ trợ các quốc gia trên thế giới xây dựng các trung tâm (TT) thành viên của mạng này (đều gọi chung là TT học tập phát triển). Đến nay mạng GDLN đã có 240 TT ở 48 quốc gia. Mạng GDLN là nơi tổ chức các lớp học, khóa bồi dưỡng chuyên môn, hội nghị, hội thảo quốc tế theo tinh thần chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tri thức. Năm 2004, UBND TP.HCM đề nghị WB tài trợ dự án này cho TP.HCM. Ngày 26/6/2007, Trung tâm Học tập Phát triển TP.HCM (Hochiminh city Development Learning Center – HDLC) chính thức khai trương và đi vào hoạt động. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân là “cha đẻ” của TT này. Dự án được thực hiện trong 2 năm 2007, 2008. Từ 2009, WB chuyển giao HDLC cho UBND TP.HCM tiếp nhận và quản lý vận hành hoàn toàn. UBND TP.HCM quyết định giao Sở VH-TT-DL TP.HCM trực tiếp quản lý HDLC.

HDLC có chức năng tổ chức các lớp học, hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, thảo luận quốc tế và trong nước về các chủ đề được nhiều người quan tâm và hữu ích đối với Việt Nam có sử dụng cầu truyền hình hoặc tại chỗ; Cung cấp các DV liên quan đến tổ chức hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước; Liên kết, phối hợp với các TT đào tạo trong và ngoài nước tổ chức các khóa bồi dưỡng đào tạo, cập nhật các kiến thức mới về kinh tế, quản lý, công nghệ; Là đầu mối chia sẻ tri thức với quốc tế thông qua phương tiện hội nghị truyền hình hiện đại; tích hợp, giới thiệu thông tin về TP.HCM phát triển, hội nhập.

Quản lý vận hành

Trong thời gian thực hiện dự án, TT Thông tin Triển lãm TP.HCM là đơn vị thay mặt chủ đầu tư quản lý dự án. TT được điều hành bởi nhóm các chuyên gia tư vấn được tuyển chọn theo quy trình của WB với tiêu chuẩn quốc tế. Sau khi bàn giao, HDLC trở thành đơn vị sự nghiệp hoạt động nhờ ngân sách nhà nước trực thuộc Sở VH-TT-DL. Trong thời gian 2007 – 2008, TT đã tổ chức 92 chuyên đề, trong đó có 42 chuyên đề qua hội nghị truyền hình quốc tế, 50 chuyên đề trong nước với 7.121 lượt người tham dự. Sau khi bàn giao (2009 đến nay), TT đã tổ chức được 76 chuyên đề, trong đó có 21 chuyên đề qua hội nghị truyền hình quốc tế, 55 chuyên đề trong nước với 4.081 lượt người tham dự.