Hội thảo “Giáo dục dạy nghề và phát triển kinh tế”

Giáo dục là trung tâm để phát triển. Nó mở cửa cho tất cả mọi người để nâng mình ra khỏi nạn mù chữ là một trong những yếu tố dự đoán nổi bật nhất của đói nghèo. Giáo dục tiểu học đóng một vai trò xúc tác cho những người có nhiều khả năng […]

Giáo dục là trung tâm để phát triển. Nó mở cửa cho tất cả mọi người để nâng mình ra khỏi nạn mù chữ một trong những yếu tố dự đoán nổi bật nhất của đói nghèo. Giáo dục tiểu học đóng một vai trò xúc tác cho những người có nhiều khả năng đến được người nghèo, chẳng hạn như trẻ em gái, dân tộc thiểu số, trẻ mồ côi, tàn tật, dân cư nông thôn, bằng cách cho phép nhiều người hơn được chia sẻ chia sẻ trong quá trình tăng trưởng.

Giáo dục dạy nghề, không chỉ đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển cá nhân, tổ chức kinh tế và tổng thể quốc gia, mà còn một phần của phát triển nguồn nhân lực ở các nước Châu Á và Thái Bình Dương. Đào tạo nghề có thể được định nghĩa là một quá trình tiếp thu và làm sắc nét các khả năng để thực hiện các chức năng khác nhau liên quan đến việc làm hoặc thành công thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc.

Một lực lượng lao động được đào tạo có tay nghề cao một trong những trụ cột của nền kinh tế dựa trên tri thức vượt ra ngoài khu vực. Ngày càng có lợi thế so sánh giữa các quốc gia đến từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, lao động giá rẻ, và nhiều hơn nữa từ các cải tiến kỹ thuật sử dụng cạnh tranh của kiến thức. Các nghiên cứu cũng liên kết giáo dục để tăng trưởng kinh tế: giáo dục góp phần cải thiện năng suất mà về lý thuyết dẫn đến thu nhập cao hơn cải thiện hiệu quả kinh tế.

Mục tiêu của hội thảo để làm nổi bật tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực trong đào tạo nghề nói chung và đặc biệt cho sự tăng trưởng kinh tế.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng