Hội thảo Phát triển đầu tư tài chính vào hạ tầng đô thị

Hội thảo đã nghe tham luận của Ông Kamran M. Khan – Giám đốc chương trình, Trung tâm tri thức và tài chính toàn cầu của Ngân hàng Thế giới tại Singapore trình bày “ Huy động vốn tư nhân để phát triển cơ sở hạ tầng”; Giáo sư Byunghe Oh – Trường Quản lý […]

Hội thảo đã nghe tham luận của Ông Kamran M. Khan – Giám đốc chương trình, Trung tâm tri thức và tài chính toàn cầu của Ngân hàng Thế giới tại Singapore trình bày “ Huy động vốn tư nhân để phát triển cơ sở hạ tầng”; Giáo sư Byunghe Oh – Trường Quản lý và chính sách công KDI, Hàn Quốc trình bày “Cung cấp tài chính cho cơ sở hạ tầng đô thị”; Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Đức Minh – Giám đốc Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính, Việt Nam trình bày “Chính sách tài chính phát triển cơ sở hạ tầng đô thị ở Việt Nam”; Ông Liu Hanyong – Giám đốc Ban Quốc tế, Văn phòng Tài chính Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc trình bày “Cung cấp tài chính phát triển đô thị – Trường hợp của Thượng Hải”.

Tham gia Hội thảo có 08 điểm cầu truyền hình của các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Mông Cổ, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Các đại biểu đã nghe báo cáo về thực trạng hệ thống cơ sở hạ, đầu tư tài chính đối với phát triển cơ sở hạ tầng, bài học kinh nghiệm, định hướng đầu tư cũng như giải pháp về chính sách của các quốc gia.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng