Hội thảo Phát triển và Đầu tư tài chính vào hạ tầng đô thị

– Thời gian: 19/4/2012 – Địa điểm: Trung tâm Học tập Phát triển 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3, TP. HCM – Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh (có phiên dịch)

– Thời gian: 19/4/2012
– Địa điểm: Trung tâm Học tập Phát triển
178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3, TP. HCM
– Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh (có phiên dịch)

There are no comments yet

Tin khác đã đăng