Hội thảo Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong phòng chống tham nhũng

Tham gia Hội thảo có 14 điểm cầu truyền hình của các quốc gia Indonesia, Hàn Quốc, SriLanka, Nepal, Mông Cổ, Bangladesh, Philippine, Bakistan, Thái Lan và Việt Nam. Tại Thành phố Hồ Chí Minh đại biểu tham dự đến từ Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Thông tin Truyền Thông, Sở Khoa học Công […]


Tham gia Hội thảo có 14 điểm cầu truyền hình của các quốc gia Indonesia, Hàn Quốc, SriLanka, Nepal, Mông Cổ, Bangladesh, Philippine, Bakistan, Thái Lan và Việt Nam. Tại Thành phố Hồ Chí Minh đại biểu tham dự đến từ Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Thông tin Truyền Thông, Sở Khoa học Công nghệ, Trường cán bộ Thành phố, Đại học Hoa Sen, Viện Nghiên cứu Phát triển, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo đã nghe báo cáo của Ông T.R. Raghunada “Kinh nghiệm và thách thức trong phong trào phòng chống tham nhũng và vai trò của Công nghệ Thông tuin trong công tác này – những bài học kinh nghiệm từ Ấn Độ”; Bài phát biểu của Ông Agung Hardjono “Quan điểm và kinh nghiệm từ Indonesia”. Các đại biểu tham dự hội thảo cùng tham gia thảo luận, trao đổi quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm về vai trò và việc sử dụng Công nghệ thông tin chống lại nạn tham nhũng và làm thế nào sử dụng kỹ thuật công nghệ một cách tốt nhất.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng