Họp báo công bố Liên hoan bộ ảnh tư liệu 56 xã nông thôn mới

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU – Thông qua việc sáng tác nhiếp ảnh, tập hợp tư liệu ảnh ở các xã xây dựng Nông thôn mới trên toàn địa bàn thành phố nhằm nêu bật quá trình xây dựng, thành tựu nổi bật của các xã xây dựng Nông thôn mới từ khi thực hiện […]

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Thông qua việc sáng tác nhiếp ảnh, tập hợp tư liệu ảnh ở các xã xây dựng Nông thôn mới trên toàn địa bàn thành phố nhằm nêu bật quá trình xây dựng, thành tựu nổi bật của các xã xây dựng Nông thôn mới từ khi thực hiện đề án đến năm 2014. Đặc biệt là thể hiện các công trình mới làm thay đổi bộ mặt nông thôn ngoại thành theo 19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia.

– Giới thiệu các mô hình sản xuất mới, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng nông thôn.

– Tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã lập thành tích xuất sắc đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới…

II. NỘI DUNG BỘ ẢNH LIÊN HOAN

* Chủ đề bộ ảnh: “Nông thôn mới trên thành phố Hồ Chí Minh”.

– Từng xã chú trọng xây dựng đề cương bộ ảnh có tính chất hệ thống tư liệu (Cả ảnh đã chụp những năm qua và ảnh mới chụp bổ sung) nhằm thể hiện sự phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội địa phương gồm: Giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, bưu điện…

Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn.

– Phát triển giáo dục – đào tạo; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa, văn nghệ, thông tin và truyền thông nông thôn; cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

– Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn; giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn.

– Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp trong chương trình xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

III. THỂ LỆ CUỘC THI

1. Đối tượng tham gia Liên hoan:

* Đối với đơn vị tập thể: Ủy ban nhân dân 56 xã xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của xã tập hợp tư liệu để hình thành bộ ảnh dự Liên hoan.

* Đối với cá nhân: Liên hoan mời gọi tất cả các tác giả cầm máy, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trên toàn quốc chụp ảnh, sưu tầm ảnh cụ thể chụp tại địa bàn 56 xã trên địa bàn 5 huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh để hình thành bộ ảnh dự thi.

2. Bộ ảnh dự thi:

– Bộ ảnh dự thi có số lượng từ 20 đến 30 ảnh của mỗi xã, là ảnh màu hoặc đen trắng, tác phẩm thể hiện đúng chủ đề xây dựng Nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh.

– Ảnh dự thi không ép plastic hoặc dán lên bìa cứng.

– Ảnh dự thi có kích thước 20cm x 30cm, mỗi cạnh của ảnh vuông tối thiểu phải là 20cm x 20 cm, chiều dài tối đa của ảnh dẹp (panorama) không quá 30cm; kèm CD chép file ảnh, độ phân giải 300 DPI, đuôi JPEG.

– Ảnh dự thi phải ghi rõ chú thích ảnh (thời gian, địa điểm chụp), tên nhân vật (nếu là gương điển hình, chức vụ và tên của các đồng chí lãnh đạo có trong ảnh), tên tác giả, địa chỉ, số điện thoại. Nếu không có được chi tiết thì Ủy ban nhân dân xã xem xét chọn và đưa vào bộ ảnh, chịu trách nhiệm về tính chính xác của ảnh dự thi.

– Ảnh đạt giải trong các cuộc thi về chủ đề Nông thôn mới trước đây ở các cấp đều không được dự thi kỳ Liên hoan này.

– Mỗi tác giả nếu là cá nhân được gửi tối đa không quá 03 bộ ảnh dự thi.

– Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo không được dự thi.

– Mỗi Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, tập hợp và gởi tối thiểu 01 bộ ảnh dự thi cho địa phương mình.

– Bộ ảnh đạt giải, Ban Tổ chức được quyền sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền, ảnh không đạt giải nếu có sử dụng sẽ được trả tiền nhuận ảnh theo qui định của Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố.

– Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về tác phẩm sai qui định, hư hỏng, thất lạc trong quá trình gởi đến dự thi.

3. Nơi nhận bộ ảnh dự thi:

Phòng Tuyên truyền, Cổ động Triển lãm – Trung tâm Thông tin Triển lãm thành phố Hồ Chí Minh, số 54 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, Quận1 – Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 38230309 – (08) 38216524

4. Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày phát hành thông báo đến hết ngày 02 tháng 5 năm 2014

There are no comments yet

Tin khác đã đăng