Họp báo phát động cuộc thi ảnh thời sự, nghệ thuật chủ đề “Nông thôn mới trên thành phố Hồ Chí Minh”

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: – Nhằm phản ánh các hoạt động, thành tựu nổi bật của các xã xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố làm thay đổi bộ mặt nông thôn ngoại thành theo 19 tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia. – Giới thiệu các mô hình […]

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

– Nhằm phản ánh các hoạt động, thành tựu nổi bật của các xã xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố làm thay đổi bộ mặt nông thôn ngoại thành theo 19 tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia.

– Giới thiệu các mô hình sản xuất mới, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân vùng nông thôn.

– Giới thiệu các mô hình hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, góp phần bảo tồn, duy trì và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

– Tuyên dương các điển hình tiên tiến tập thể, cá nhân đã lập thành tích xuất sắc đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới.

– Sau cuộc thi và tổng kết chấm giải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố sẽ tổ chức triển lãm và in tập sách ảnh. Qua đó, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình nhằm thúc đẩy phong trào xây dựng Nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh.
II- NỘI DUNG SÁNG TÁC:

Chủ đề sáng tác “Nông thôn mới trên thành phố Hồ Chí Minh”. Thể hiện trên các lĩnh vực:

– Xây dựng, phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội tại các xã xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gồm: Giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, bưu điện; tôn vinh, bảo tồn các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, nghề truyền thống đặc sắc của địa phương.

– Phát triển giáo dục – đào tạo; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn; cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, phòng chống lụt bão ở nông thôn.

– Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại các xã Nông thôn mới.

III- THỂ LỆ CUỘC THI:

1. Đối tượng tham gia cuộc thi:

Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, hội viên các câu lạc bộ nhiếp ảnh, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trên toàn quốc.

2. Tác phẩm dự thi:

– Tác phẩm dự thi là tác phẩm thể hiện đúng chủ đề xây dựng Nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh.

– Ảnh dự thi không ép plastic hoặc dán lên bìa cứng.

– Ảnh dự thi là ảnh đơn có kích thước 20cm x 30cm, mỗi cạnh của ảnh vuông tối thiểu phải là 20cm, chiều dài tối đa của ảnh dẹp (panorama) không quá 45cm, kèm dĩa CD chép file ảnh, độ phân giải 300 DPI, đuôi JPEG.

– Ảnh dự thi phải ghi rõ chú thích ảnh (thời gian, địa điểm chụp), tên nhân vật (nếu là gương điển hình), tên tác giả, địa chỉ, số điện thoại.

– Ảnh đạt giải trong các cuộc thi về chủ đề Nông thôn mới trước đây ở các cấp đều không được dự thi.

– Mỗi tác giả được gởi nhiều tác phẩm dự thi.

– Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giảm khảo không được dự thi.

– Ảnh đạt giải, Ban Tổ chức được quyền sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền, ảnh không đạt giải nếu có sử dụng sẽ được trả tiền nhuận ảnh theo qui định của Trung tâm Thông tin Triển lãm thành phố.

– Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về tác phẩm sai qui định, hư hỏng, thất lạc trong quá trình gởi đến dự thi.

3. Địa điểm các ảnh chụp:

Tất cả các ảnh nghệ thuật dự thi phải được chụp tại các xã xây dựng Nông thôn mới của thành phố Hồ Chí Minh (Không sử dụng hình ảnh chụp ở các nơi khác).

4. Nơi nhận tác phẩm dự thi:

Phòng Tuyên truyền, Cổ động Triển lãm – Trung tâm Thông tin Triển lãm thành phố Hồ Chí Minh, số 54 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 38230309 – (08) 38214342.

5. Thời gian nhận tác phẩm:

Từ ngày họp báo công bố cuộc thi đến ngày 30/5/2014.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng