Khai giảng chương trình tập huấn sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Ngày 18/8, tại Trung tâm Học tập phát triển TP Hồ Chí Minh đã khai giảng chương trình tập huấn sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (SXSH) cho khoảng 60 học viên là cán bộ kỹ thuật, môi trường, điều hành sản xuất từ các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

(HDLC) – Ngày 18/8, tại Trung tâm Học tập phát triển TP Hồ Chí Minh đã khai giảng chương trình tập huấn sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (SXSH) cho khoảng 60 học viên là cán bộ kỹ thuật, môi trường, điều hành sản xuất từ các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh dự kiến áp dụng SXSH.
Chương trình tập huấn do Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ – Sở Công thương TP Hồ Chí Minh phối hợp triển khai nhằm thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” của Chính phủ với mục tiêu SXSH được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.

Học viên thảo luận về phương pháp triển khai SXSH trong doanh nghiệp

Tại buổi tập huấn, Thạc sĩ Nguyễn Trọng Minh đã giới thiệu cho các học viên khái niệm, lợi ích của SXSH trong công nghiệp; nguyên tắc, kỹ thuật và các bước để thực hiện SXSH. Các học viên cũng thảo luận về những áp lực, tồn tại trong sản xuất của doanh nghiệp; những lợi ích mang lại cho doanh nghiệp từ việc áp dụng SXSH và các phương pháp triển khai SXSH. Chương trình tập huấn cũng hướng dẫn lồng ghép SXSH và ISO 9001, học viên được giới thiệu hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, lợi ích của ISO 9001, các bước thực hiện ISO 9001, phương pháp lồng ghép SXSH và ISO 9001.

TPHCM triển khai nhiều chương trình khuyến khích doanh nghiệp áp dụng SXSH mang lại hiệu quả kinh tế, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất vải xuất khẩu tại Tổng Công ty Dệt Phong Phú. (Ảnh: HIEC)

Trí Năng

There are no comments yet

Tin khác đã đăng