Khai giảng khóa đào tạo qua cầu truyền hình về Năng suất xanh

(HDLC) – Sáng ngày 07/11, Khóa đào tạo về Năng xuất xanh thông qua cầu truyền hình do Tổ chức Năng suất Châu Á (Asian Productivity Organization - APO) phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 - thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học Công nghệ (SMEDEC 2) tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm Học tập Phát triển TP Hồ Chí Minh (thuộc Trung tâm Thông tin Triển lãm TPHCM).

Học viên tương tác với các chuyên gia quốc tế thông qua cầu truyền hình

Khóa đào tạo thông qua cầu truyền hình về Năng suất xanh tại Trung tâm Học tập Phát triển TP Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 7 đến ngày 10/11/2017. Tham gia khóa học là các học viên thuộc các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức phi chính phủ (NGOs), giảng viên, sinh viên trong lĩnh vực năng lượng và môi trường. Cùng tham gia khóa đào tạo qua cầu truyền hình còn có học viên các nước: Nhật Bản, Campuchia, Fiji, Singapore và Malaysia.
Năng suất xanh là một chiến lược tổng thể vì sự phát triển kinh tế, xã hội bền vững thông qua việc nâng cao năng suất, bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng cuộc sống. Các hoạt động liên quan đến Năng suất xanh bao gồm: áp dụng các công cụ, kỹ thuật và công nghệ quản lý năng suất; quản lý môi trường, giảm thiểu tác động do quá trình tăng lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh. Chiến lược Năng suất xanh do Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) phát động năm 1994 thông qua các hoạt động như: hội nghị, triển lãm, hội thảo và đào tạo, xuất bản sổ tay và hướng dẫn đào tạo về Năng suất xanh để cung cấp những hướng dẫn và làm tài liệu học tập cho các học viên.

Tham gia khóa học là các học viên thuộc doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức phi chính phủ (NGOs)… trong lĩnh vực năng lượng và môi trường

Trí Năng – Ảnh: Văn Nâu

There are no comments yet

Tin khác đã đăng